De wetswijziging Passend Onderwijs treedt op 1 augustus 2014 in werking. Schoolbesturen krijgen zorgplicht en de middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Het belangrijkste doel is alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden. In Noord-Limburg is deze uitdaging actief opgepakt en verbonden met een heldere eigen visie. Er is daarom in deze regio reeds veel bereikt.